Snel naar
Inhoud

4 juli: samen werken voor vakmensen in de techniek en technologie

woensdag 19 juni 2019 19:23

Het vinden van goed opgeleide vakmensen in de technische én technologische sector is voor veel bedrijven een probleem. Dat geldt ook voor de instroom. Jongeren kiezen steeds minder vanzelfsprekend voor een technische opleiding.

Graag nodigen wij u, namens de OndernemerKring Wijk bij Duurstede/OKW uit voor de ontbijtsessie o 4 juli in het Chistelijk lyceum te Zeist.

4 juli 2019 – Christelijk Lyceum Zeist, Lindenlaan 23, 3707 EP Zeist

Ontbijtbijeenkomst 8.00 – 10.00 uur (7.45 uur ontvangst)

 

Het vinden van goed opgeleide vakmensen in de technische én technologische sector is voor veel bedrijven een probleem. Er is veel behoefte aan vakmensen, terwijl de uitstroom van vakmensen uit het onderwijs achterblijft. Dat geldt ook voor de instroom. Jongeren kiezen steeds minder vanzelfsprekend voor een technische opleiding.

 

In de regio Oost Utrecht (De Bilt, Zeist, Wijk bij Duurstede) hebben de scholen zich verbonden om gezamenlijk het techniekonderwijs een impuls te geven. De samenwerking en denkkracht vanuit het bedrijfsleven is hierbij zeer gewenst én noodzakelijk. Tevens geeft het bedrijven de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de inhoud van het technisch onderwijs. Bedrijven die werkzaam zijn in de branches Installatie, Bouw, ICT, Motorvoertuigen, Logistiek, Metaal, Groene sector, Food zijn van harte welkom.

 

In onze regio wordt weinig technisch onderwijs gegeven. Daarom behoort onze regio

tot een techniek-arme regio, omdat minder dan 10% van de vmbo-leerlingen onderwijs volgt in de techniekprofielen. Dit geeft ons nu een speciale kans om het techniekonderwijs een impuls te geven en vorm te geven op de manier zoals dat het beste aansluit op de mogelijkheden en behoeften binnen onze regio. Vanuit de overheid is er een subsidiepot beschikbaar gesteld waarmee nieuwe initiatieven kunnen worden neergezet, mits onderbouwd met een goed plan en gesteund door samenwerking met het bedrijfsleven.

 

De kern van het plan is dat meer leerlingen in aanraking komen met technologie zodat er meer leerlingen doorstromen naar technisch mbo. Daarbij staat uitdagend en probleemgestuurd onderwijs centraal, waarin vaardigheden die van belang zijn in het mbo en in het werkveld al vroeg aan bod komen.

 

De voornaamste redenen voor de achterblijvende instroom in technische opleidingen en beroepen, is dat deze kampen met een imago-probleem. “Vuile handen”, “slecht betaald”, “moeilijk”: kwalificaties die onterecht zijn, maar wel leven in de hoofden van de leerlingen.

We doen al het een en ander om het beroepsbeeld zo realistisch mogelijk te maken, maar we geloven dat daadwerkelijk aanbieden van techn(olog)isch onderwijs het échte verschil gaat maken.

 

Bij de planvorming zijn de volgende scholen betrokken:

● Aeres VMBO Maartensdijk

● Aeres MAVO Bilthoven

● Openbaar vmbo en mavo Zeist

● Seyster College Praktijkonderwijs

● Christelijk Lyceum Zeist,

● Christelijk College Zeist,

● Revius Lyceum Wijk bij Duurstede

● ROC Midden Nederland

● Wellant Houten (mbo)

 

Als voorwaarde voor toekenning van subsidiegelden stelt de overheid dat 10% wordt ingebracht door het bedrijfsleven. Dit betreft o.a. het delen van kennis en ervaring (inzet in uren) en het beschikbaar stellen van materialen. Denk hierbij aan:

 

● stageplaatsen bedrijven

● gastlessen door bedrijven

● docentenstages

● ondersteuning bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding

● excursies/bedrijfsbezoeken

● voorlichtingsbijeenkomsten

● ondersteuning bij de opzet van het vak technologie en toepassing

● ondersteuning bij de opzet van het vak natuurkunde-techniek (natec) in de

onderbouw

● beschikbaar stellen van materialen en machines

 

Bedrijven en organisaties die reeds hebben toegezegd mee te doen zijn:

  • Otib
  • Installatiewerk Midden
  • Bouwmensen
  • OBM
  • Koninklijke Metaalunie
  • JP Van Eesteren
  • Actacom
  • Agterberg Bedrijven BV

 

Op 4 juli gaan wij graag met u in gesprek over de samenwerking met het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van het techn(olog)isch onderwijs. Zowel grote bedrijven als kleine bedrijven zijn van harte uitgenodigd om te komen tot een gezamenlijke aanpak.

Meld hier aan voor de bijeenkomst.

 

Voor meer informatie verwijzen we naar de website ​www.sterktechniekonderwijs.nl​, over de subsidieregeling. Informatie specifiek over de plannen van onze regio is te verkrijgen bij Sven Baijens (directeur Revius Lyceum Wijk bij Duurstede) of Rob Bijeman (rector Christelijk Lyceum Zeist).

« Terug